Om HandTag®

Information om tillgänglighet, för personer med fysisk funktionsnedsättning, i en viss stad eller region.

Varför HandTag®?

Tjänsten ger information om tillgänglighet så att personer med funktionsnedsättning kan uppleva och få ut mer av besöket i en stad. HandTag® är ett IT stöd i form av en "molntjänst” vars funktionalitet förenklar vardagen.

Vad gör HandTag® unikt?

HandTag® är innovativt då positionsbaserade tjänster, kartor och kunskap om behov av tillgänglighetsinformation samlats i en plattform. Information kan både samlas in (produceras) och konsumeras direkt i tjänsten! Detta ger en tvåvägskommunikation och samtidigt ett socialt verktyg där användaren kan dela med sig till andra användare via kartan.

HandTags fördelar:

HandTag® har två huvuduppgifter: i första hand distribution av tillgänglighetsinformation och i andra hand samla in tillgänglighetsinformation från användarna. Detta innebär att målgruppen kan rapportera in information om tillgängligheten för en specifik plats.

Utöver att användningen av programmet direkt gynnar användarna, möjliggör tjänsten ett flöde av information mellan medborgarna och kommunala myndigheter. Kommunen kommer nu att kunna få insikt om och kunna identifiera och bedöma de mest akuta problemen och förbättringsmöjligheterna för att hitta och implementera lösningar.